Phân biệt thường trú và tạm trú tại Quảng Ninh

Cập nhật:

1. Thường trú

Là nơi bạn, gia đình bạn cư trú thường xuyên, ổn định, có thể làm mọi việc tại nơi thường trú đó mà không có giới hạn về thời gian.

Người nước ngoài vào Việt Nam có thể được xem xét để cấp thẻ thường trú, cho phép cư trú tại Viêt Nam vô thời hạn.

2. Tạm trú

Là nơi bạn cư trú nằm ngoài khu vực thường trú. Khác với thường trú, tạm trú có nghĩa là cư trú tạm thời và bị giới hạn về thời gian.

Người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú thì có thể cư trú tại Việt Nam trong thời hạn thẻ tạm trú đó. Tối đa, thẻ tạm trú có thời hạn là 5 năm. Khi hết thời hạn thẻ, nếu có nhu cầu ở lại Việt Nam, bạn phải đi gia hạn thẻ tạm trú.

Như vậy, có thể coi thẻ thường trú chính là 1 loại thẻ tạm trú đặc biệt, thẻ tạm trú dài hạn mà cụ thể là vô thời hạn.

Nếu có bất kì câu hỏi nào liên quan tới vấn đề thường trú, tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam, quý khách vui lòng liên hệ với HD Luật theo địa chỉ:

VĂN PHÒNG CÔNG TY HD LUẬT

Hân hạnh được phục vụ quý khách!