• HD LAW LLP
    HD LAW LLP
  • HD LAW LLP
    HD LAW LLP
  • HD LAW LLP
    HD LAW LLP

Tiêu đề trang web

CONG TY HD LUAT TAI QUANG NINH

CÔNG TY HD LUẬT TẠI QUẢNG NINH

CHUYÊN TƯ VẤN VISA, THẺ TẠM TRÚ, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG, THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP,  DỊCH VỤ ĐẦU TƯ  Hotline: 0988.073.181


Ho so xin the tam tru TT cho nguoi nuoc ngoai ket hon voi nguoi Viet Nam tai Quang Ninh

Hồ sơ xin thẻ tạm trú TT cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam tại Quảng Ninh

Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam thì có thể xin thẻ tạm trú Thăm thân (TT) tại Việt Nam với điều kiện có đăng kí kết hôn, hộ chiếc gốc của người nước ngoài có thời hạn ít nhất là 13 tháng và visa đang sử dụng phải đúng mục đích (đang dùng visa thăm thân). Thẻ tạm trú TT có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm hoặc 5 năm. Thẻ tạm trú cho phép người nước ngoài xuất, nhập cảnh và tạm trú tại Việt Nam trong thời hạn thẻ.