Giấy phép con

Thủ tục công bố bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm sản xuất trong nước

Với kinh nghiệm nhiều năm, HD Luật gửi tới khách hàng Dịch vụ công bố bao bì, dụng cụ thực phẩm sản xuất trong nước để tham khảo


Dịch vụ công bố bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm nhập khẩu

Nhiều doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, muốn lưu thông bao bì, dụng cụ thực phẩm tại thị trường Việt Nam nhưng không biết phải xây dựng hồ sơ như thế nào để đạt và phù hợp với quy định pháp luật. Với kinh nghiệm nhiều năm, HD Luật gửi tới khách hàng Dịch vụ công bố bao bì, dụng cụ thực phẩm nhập khẩu để tham khảo:


Dịch vụ công bố bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm nhập khẩu

Nhiều doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, muốn lưu thông bao bì, dụng cụ thực phẩm tại thị trường Việt Nam nhưng không biết phải xây dựng hồ sơ như thế nào để đạt và phù hợp với quy định pháp luật. Với kinh nghiệm nhiều năm, HD Luật gửi tới khách hàng Dịch vụ công bố bao bì, dụng cụ thực phẩm nhập khẩu để tham khảo:


Thủ tục công bố bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm nhập khẩu

việc đưa bao bì,dụng cụ chứa đựng thực phẩm sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu và đưa ra thị trường tiêu thụ thì phải xin giấy phép công bố bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm nhập khẩu hoặc Công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y Tế cấp phép.


Thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Công bố sản phẩm mỹ phẩm là bước đầu tiên cá nhân/tổ chức nhập khẩu mỹ phẩm cần phải thực hiện trước khi nhập hàng về thị trường Việt Nam. HD Luật giới thiệu tới khách hàng thủ tục công bố mỹ phẩm để tham khảo:


Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Quảng Ninh

Theo quy định pháp luật, cá nhân đứng tên mở trung tâm ngoại ngữ phải được xét cấp quyết định và giấy phép hoạt động khi đảm bảo các điều kiện. HD Luật giới thiệu dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ để khách hàng tham khảo:


Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Quảng Ninh

Theo quy định pháp luật, cá nhân đứng tên mở trung tâm ngoại ngữ phải được xét cấp quyết định và giấy phép hoạt động khi đảm bảo các điều kiện. HD Luật giới thiệu thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ để khách hàng tham khảo


Quy định về giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

Để làm thủ tục công bố mỹ phẩm thì một trong những tài liệu quan trọng không thể thiếu trong hồ sơ công bố đó là Giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm (CFS). Với kinh nghiệm nhiều năm, HD Luật gửi tới khách hàng quy định về Giấy chứng nhận lưu hành tự do để tham khảo:


Dịch vụ công bố mỹ phẩm ở Quảng Ninh

Để nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm cũng như để có thể đưa sản phẩm mỹ phẩm lưu hành hợp pháp trên thị trường thì bắt buộc các doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục công bố mỹ phẩm. Với kinh nghiệm nhiều năm, HD Luật gửi tới khách hàng dịch vụ thủ tục công bố mỹ phẩm để tham khảo:


Thủ tục công bố mỹ phẩm

Để nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm cũng như để có thể đưa sản phẩm mỹ phẩm lưu hành hợp pháp trên thị trường thì bắt buộc các doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục công bố mỹ phẩm.