Giới thiệu HD Luật Quảng Ninh

CÔNG TY HD LUẬT TẠI QUẢNG NINH

CHUYÊN TƯ VẤN VISA, THẺ TẠM TRÚ, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG, THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP,  DỊCH VỤ ĐẦU TƯ 

Hotline: 0988.073.181


Giấy phép lao động cho giáo viên người nước ngoài được cấp tại đâu?