Thủ tục thành lập công ty tại Quảng Ninh

Thông báo đăng ký hoạt động của chi nhánh công ty hợp danh tại Quảng Ninh

Những nội dung cần thiết trong thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty hợp danh


Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên tại Quảng Ninh

Khi muốn mở rộng kinh doanh, phát triển thương hiệu, các doanh nghiệp thường lựa chọn thành lập chi nhánh.


Những điều cần biết khi thành lập doanh nghiệp tại Quảng Ninh

Để tiến hành thành lập một doanh nghiệp và bắt đầu hoạt động kinh doanh, trước hết bạn cần hiểu về những quy định cơ bản của pháp luật về công ty, hoạt động tổ chức quản lý và điều hành doanh nghiệp. HD Luật cung cấp một số thông tin hữu ích mà bạn nên tìm hiểu và nắm được:


Thủ tục thay đổi mẫu con dấu của công ty ở Quảng Ninh

Để thay đổi hoặc thêm số lượng con dấu của công ty, bạn cần phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh tại địa phương. Thủ tục thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp như sau:


Hồ sơ thông báo thay đổi con dấu của công ty ở Quảng Ninh

Khi công ty muốn thay đổi mẫu con dấu hoặc muốn thêm con dấu cho công ty thì bạn cần thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan quản lý. Thành phần hồ sơ thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu, thêm con dấu của công ty bao gồm:


Danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 thì các ngành nghề kinh doanh có điều kiện bao gồm 243 ngành nghề.


Vốn điều lệ khi thành lập công ty được quy định như thế nào

Khi thành lập một công ty, doanh nghiệp mới, một trong những vấn đề khách hàng cần quan tâm tìm hiểu đó là Vốn điều lệ của doanh nghiệp. HD xin hướng dẫn một số thông tin cơ bản về vốn điều lệ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật như sau:


Trình tự thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty tại Quảng Ninh

Để mở thêm chi nhánh của doanh nghiệp, quý khách cần thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh kinh doanh tại Quảng Ninh theo các bước sau:


Thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh tại Quảng Ninh

Để mở địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, quý khách cần thực hiện thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh tại Quảng Ninh theo các bước sau:


Thủ tục thông báo mẫu con dấu của công ty tại Quảng Ninh

Để con dấu của công ty có hiệu lực pháp lý trong các hợp đồng, quyết định của doanh nghiệp thì khách hàng cần phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh tại địa phương. Thủ tục thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp tại Quảng Ninh như sau: