Chủ thể không được phép thành lập công ty theo quy định hiện hành

Cập nhật:

Các tổ chức, cá nhân có quyền tự do kinh doanh trong đó có quyền tự do đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch cũng như đảm bảo hoạt động điều hành, quản lý của công ty, các tổ chức, cá nhân sau đây không được phép thành lập doanh nghiệp:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tiền từ Ngân sách Nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhằm thu lợi riêng;

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Sĩ quan, quân nhân, công nhân, viên chức làm việc trong Quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiêp làm việc trong các đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam (trừ những người được Nhà nước cử làm đại diện);

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước (trừ trường hợp những cán bộ được Nhà nước cử làm đại diện để quản lý phần vốn góp tại doanh nghiệp khác);

- Người chưa thành niên (là những người chưa đủ 18 tuổi), người bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo phán quyết của Tòa án, các tổ chức không có tư cách pháp nhân (ví dụ: doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức không đăng ký pháp nhân,…);

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang bị phạt tù, đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Cần lưu ý, ngoài các đối tượng trên đối với chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên của công ty hợp danh :

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh;

+ Thành viên hợp danh của công ty hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên công ty hợp danh khác trừ trường hợp được sự đồng ý của các thành viên hợp danh còn lại.

Trên đây là điều kiện về các chủ thể có quyền mở công ty theo pháp luật Việt Nam. Nếu còn những thắc mắc về vấn đề này nói riêng và các vấn đề về công ty nói chung, khách hàng có thể liên hệ với công ty HD Luật để nhận được sự tư vấn chi tiết và chính xác nhất.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!