Luật Doanh nghiệp & Đầu tư

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty cổ phần

Trong quá trình kinh doanh, hoạt động, công ty cổ phần muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh thì phải chuẩn bị các hồ sơ cần thiết cho thủ tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại phòng đăng kí kinh doanh. 


Hướng dẫn cấp lại giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

Doanh nghiệp khi thành lập được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp nhưng trong quá trình hoạt động, giấy chứng nhận bị cũ, hỏng, mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp nộp hồ sơ tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 


Thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Quảng Ninh

Khi thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp tại Quảng Ninh chủ doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau đây


Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty Cổ phần tài Quảng Ninh

Những giấy tờ tài liệu cần thiết đối với hồ sơ thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH tại Quảng Ninh


Thông báo đăng ký hoạt động của chi nhánh công ty hợp danh tại Quảng Ninh

Những nội dung cần thiết trong thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty hợp danh


Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên tại Quảng Ninh

Khi muốn mở rộng kinh doanh, phát triển thương hiệu, các doanh nghiệp thường lựa chọn thành lập chi nhánh.


Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Quảng Ninh

Khi muốn mở rộng kinh doanh, phát triển thương hiệu, các doanh nghiệp thường lựa chọn thành lập chi nhánh, sau đây là những giấy tờ tài liệu cần thiết khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty TNHH


Thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp tại Quảng Ninh

Những giấy tờ cần có đối với hồ sơ đăng ký nội dung hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp tại Quảng Ninh


Hồ sơ đăng ký mua cổ phần, vốn góp chuyển nhượng đối với người nước ngoài tại Quảng Ninh

Việc mua cổ phần, phần vốn góp chuyển nhượng đối với người nước ngoài cần lưu ý những điều sau


Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên sang công ty Cổ phần tại Quảng Ninh

Những điều cần lưu ý về hồ sơ cũng như thời gian xử lý hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH một thành viên sang công ty Cổ phần tại Quảng Ninh