Hồ sơ đăng ký mua cổ phần, vốn góp chuyển nhượng đối với người nước ngoài tại Quảng Ninh

Cập nhật:

Để có thể sở hữu hơn 51% vốn điều lệ của công ty nhà đầu tư nước ngoài phải tiến hành thủ tục đăng ký mua phần vốn góp/cổ phần. Việc chuyển nhượng công ty cho người nước ngoài đồng nghĩa người này sẽ nắm giữ 100% vốn điều lệ công ty, do đó, nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải làm thủ tục đăng ký mua phần vốn góp gửi lên sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở kinh doanh chính 

1. Hồ sơ đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp chuyển nhượng của người nước ngoài:

- Văn bản đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung:

+ Thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến mua cổ phần, phần vốn góp;

+ Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế 

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp cho công ty bị chuyển nhượng;

3. Thời hạn xử lý hồ sơ:

 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét việc nhà đầu tư nước ngoài có đáp ứng các điều kiện để mua phần vốn góp/cổ phần hay không và ra văn bản chấp thuận (nếu nhà đầu tư đủ điều kiện) hoặc không chấp thuận (do không đáp ứng đủ điều kiện).

Sau khi đã có chấp thuận về việc mua phần vốn góp/cổ phần, công ty bị chuyển nhượng mới có thể tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Hãy liên hệ với HD Luật để được hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp một cách nhanh chóng, chính xác.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách !