Thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Quảng Ninh

Cập nhật:

1. Căn cứ pháp lý

- Luật doanh nghiệp năm 2014

- Nghị định 78/2015/NĐ- CP về đăng ký doanh nghiệp

- Nghị định 108/2018/N Đ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp

2. Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần)

- Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Khi doanh nghiệp thực hiện bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp được quyền đăng ký bổ sung trước sau đó khi doanh nghiệp chính thức thực hiện đảm bảo các điều kiện kinh doanh hoặc xin giấy phép con liên quan đến điều kiện kinh doanh cụ thể.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

4. Thời hạn giải quyết:

 Từ 03 -05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền hoàn thành thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh. Hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được hỗ trợ thực hiện thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh một cách nhanh chóng, chính xác.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!