Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty cổ phần

Cập nhật:

Trong quá trình kinh doanh, hoạt động, công ty cổ phần muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh thì phải chuẩn bị các hồ sơ cần thiết cho thủ tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại phòng đăng kí kinh doanh. 

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty cổ phần

Hồ sơ bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho công ty cổ phần

- Thông báo bổ sung ngành, nghề. Nội dung thông báo gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Bản đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Lĩnh vực đăng ký bổ sung;

+ Họ, tên, chữ ký của người chủ theo pháp luật của công ty

- Nghị quyết và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông

- Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ doanh nghiệp

Cơ quan xử lý hồ sơ: 

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Thời gian giải quyết hồ sơ:

 3 - 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Hd Luật cung cấp các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Nếu có khó khăn thắc mắc gì Quý khách vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Hân hạnh được phục vụ Quý khách!