Hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại Quảng Ninh

Cập nhật:

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần theo mẫu tại Phụ lục I-4;

2. Điều lệ công ty (có chữ ký của tất cả các Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức);

3. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7;

4. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục I-8;

5. Danh sách người đại diện theo ủy quyền (của cổ đông là tổ chức nước ngoài) theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10;

6. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân (bao gồm Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực);

b. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

c. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Để nhận được sự tư vấn chi tiết và sự hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, xin quý khách liên hệ với công ty chúng tôi:

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!