Thủ tục xin giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

Cập nhật:

Giáo viên nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam lâu dài nếu có giấy phép lao động. 

Thủ tục xin giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài:

- Đăng ký kinh doanh công chứng 

- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài. Mẫu 07. 

- Phiếu lý lịch tư pháp 

- Giấy khám sức khỏe 

- 2 ảnh 4x6, ảnh có giá trị trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ 

- Bằng đại học liên quan đến sư phạm, chứng chỉ giảng dạy 

- Bản sao chứng thực hộ chiếu 

Nơi nộp hồ sơ:

- Sở Lao động - Thương binh và xã hội 

- Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, thành phố 

Thời gian giải quyết: 

- 07 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT 

Hân hạnh được phục vụ Quý Khách!