Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Quảng Ninh

Hồ sơ xin thẻ tạm trú TT cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam tại Quảng Ninh

Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam thì có thể xin thẻ tạm trú Thăm thân (TT) tại Việt Nam với điều kiện có đăng kí kết hôn, hộ chiếc gốc của người nước ngoài có thời hạn ít nhất là 13 tháng và visa đang sử dụng phải đúng mục đích (đang dùng visa thăm thân). Thẻ tạm trú TT có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm hoặc 5 năm. Thẻ tạm trú cho phép người nước ngoài xuất, nhập cảnh và tạm trú tại Việt Nam trong thời hạn thẻ. 


Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú lao động cho người nước ngoài tại Quảng Ninh

Thẻ tạm trú lao động (LĐ) được cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Điều kiện để cấp thẻ tạm trú LĐ là người nước ngoài phải có giấy phép lao động hoặc giấy chứng nhận miễn giấy phép lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp cấp và thị thực đang sử dụng tại Việt Nam phải đúng mục đích (thị thực có kí hiệu LĐ hoặc DN). Người nước ngoài sẽ sử dụng thẻ để xuất, nhập cảnh và tạm trú tại Việt Nam. 


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài có bố hoặc mẹ là người Việt Nam

Người nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú hoặc thuộc diện được cấp thẻ tạm trú theo quy định có  được bảo lãnh cho thân nhân của mình xin cấp thẻ tạm trú theo diện thẻ tạm trú thăm thân. Thời gian của thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài có thời hạn không vượt quá thời hạn ghi trên thẻ tạm trú của người bảo lãnh. Nếu có nhu cầu xin gia hạn thẻ tạm trú, người nước ngoài cần đáp ứng một số điều kiện nhất định sau:


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú giá trị 05 năm cho nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài là người đứng ra thành lập hoặc góp vốn vào công ty hoạt động tại Việt Nam thì là đối tượng được cấp thẻ tạm trú có thời hạn tối đa 05 năm. Tuy nhiên trong quá trình cấp thẻ tạm trú Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ xem xét đến nhiều yếu tố liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân nhà đầu tư nước .... để cấp thẻ tạm trú với thời hạn phù hợp. 


Trường hợp cấp thẻ tạm trú không yêu cầu giấy phép lao động

Thẻ tạm trú (hay còn được hiểu là visa Việt Nam dài hạn) là thẻ có giá trị lưu trú được cấp cho người nước ngoài có giấy phép lao động, nhà đầu tư và thân nhân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Do đó, vẫn có trường hợp cấp thẻ tạm trú mà không yêu cầu giấy phép lao động.


Thời gian chờ thẻ thường trú được làm lại là bao lâu?

Thẻ thường trú bị mất, hư hỏng hay muốn sửa lại thông tain trên thẻ cần nộp hồ sơ đến cơ quan quản lý và chờ đợi hồ sơ được xét duyệt.


Thủ tục xin sửa lại thông tin trên thẻ thường trú tại Quảng Ninh

Khi thông tin về người nước ngoài có thẻ thường trú bị thay đổi, người nước ngoài có thể làm hồ sơ xin sử lại thông tin trên thẻ thường trú cho đúng.


Thủ tục xin cấp lại thẻ thường trú bị hỏng, mất tại Quảng Ninh

Thẻ thường trú bị mất hay bị hỏng, người nước ngoài cần trình báo lại với cơ quan quản lý và làm hồ sơ để làm lại thẻ.


Cấp đổi thẻ thường trú 10 năm 1 lần tại Quảng Ninh

Định kỳ 10 năm 1 lần, cơ quan quản lý sẽ tiến hành cấp đổi, cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của phap luật.


Địa điểm cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Quảng Ninh

Hồ sơ xin thường trú của người nước ngoài sẽ do Bộ Công an xét duyệt, sau đó sẽ thông báo về cơ quan quản lí cấp tỉnh nơi người nước ngoài xin thường trú.