Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú giá trị 05 năm cho nhà đầu tư nước ngoài

Cập nhật:

 

Nhà đầu tư nước ngoài là người đứng ra thành lập hoặc góp vốn vào công ty hoạt động tại Việt Nam thì là đối tượng được cấp thẻ tạm trú có thời hạn tối đa 05 năm. Tuy nhiên trong quá trình cấp thẻ tạm trú Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ xem xét đến nhiều yếu tố liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân nhà đầu tư nước .... để cấp thẻ tạm trú với thời hạn phù hợp. 

 Thủ tục cấp thẻ tạm trú giá trị 05 năm cho nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện xin cấp thẻ tạm trú:

- Hộ chiếu còn thời hạn tối thiểu là 13 tháng;

- Thị thực đang sử dụng tại Việt Nam phải đúng mục đích (thị thực mang ký hiệu ĐT)

- Trong giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thể hiện việc góp vốn hoăc đầu tư vào Công ty (Trong một số trường hợp việc góp vốn của người nước ngoài thể hiện bằng một số loại văn bản khác tách riêng khỏi giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú: 

- Giấy chứng nhận hoạt động của doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư,..) trong đó thể hiện chi tiết và rõ ràng phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;

- Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu hoặc văn bản thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

- Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cơ quan Xuất nhập cảnh (Mẫu NA16);

- Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA6);

- Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA8);

- Giấy giới thiệu nhân viên người Việt Nam đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Cơ quan xuất nhập cảnh;

- Hộ chiếu bản gốc còn thời hạn tối thiểu 13 tháng;

- 02 ảnh 2cmx3cm.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh 

Thời hạn làm thủ tục: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ 

Công ty TNHH HD Luật

Hân hạnh hợp tác với quý khách !